Verslo valdymo sistemos naudojimas tampa vis paprastesniu dalyku įmonėms. Jos supaprastina įmonės veiklos procesus, optimizuoja visą vertės grandinę. Šiame straipsnyje aptarsime verslo valdymo kompiuterizavimą sąlygojančius veiksnius.

Minimalus kompiuterizavimo lygis

Tokio lygio įmonėms būdingas standartinių personalinio kompiuterio operacinių bei taikomųjų programų paketų naudojimas. Kompanijos dažniausiai sprendžia visas problemas naudojantis pagrindiniais įrankiais, tokiais kaip MS Excell, MS Project, MS SQL.

Jie yra naudojami įmonės apskaitai, analizei, projektų valdymui arba finansiniam planavimui. Reikėtų išskirti, kad tokio kompiuterizavimo lygio įmonės nenaudoja specialiai verslo valdymui skirtų programų.

Vidutinis ir aukštas kompiuterizavimo lygis

Šio kompiuterizavimo lygio įmonės, dažniausiai naudoja verslo valdymui sukurtą programinę įrangą.

Vienintelis skirtumas tarp šių dviejų lygių yra tas, kad vidutinio kompiuterizavimo įmonės naudoja standartines arba mažesnio sudėtingumo verslo valdymo sistemas, o aukšto – sudėtingas, specialiai įmonės poreikiams adaptuotas valdymo sistemas.

Trečio lygio įmonės naudoja keletą atskiriems valdymo procesams valdyti skirtas programas, o antro varianto sistemos ne visada atsako ir apima visus įmonės valdymo klausimus.

Verslo valdymo sistema

VVS – tai programinė įranga, kuri yra skirta verslo valdymo kompiuterizavimui. Ji apima visus įmonės verslo procesus ir užtikrina įmonės aukštą valdymo efektyvumą.

Tos įmonės, kurios turi sudėtingą veiklą, dažniausiai nenaudoja VVS vientisą sistemą, kuri yra suformuota vieno programinio produkto pagrindu.

Valdymo specialistui, kuris tvarko duomenis, svarbiausia yra patogiai ir laiku gauti visą reikiamą valdymui informaciją, jam ne taip svarbu kiek IT produktų sudaro verslo valdymo sistemą.

Tačiau tai yra svarbus klausimas, kuriuo sprendimas lemia IT ūkio valdymo kaštus įmonės viduje ir išorėje, taip pat tai daro įtaką patikimumui.

Darbas su VVS

Verslo valdymo sistemos pasirinkimas reikalauja nemažų pastangų, taigi geriausia yra suskirstyti tai į kelis etapu: sprendimas naudoti VVS, VVS atranka, diegimas ir galiausiai naudojimas.

Iš pradžių, atsakingi asmenis pradeda ieškoti tinkamos VVS, kuri atitinka visus įmonės reikalavimus ir gali būti pakankamai lanksti. T

aip pat reikia atsižvelgti ar įmonė turi atitinkamos kvalifikacijos žmogiškuosius resursus įgyvendinti atskirus darbo etapus, kas vadovaus visam procesui arba atskiriems jo etapams.

Vėliau yra išrenkami tinkamiausi variantai, įmonės vadovas bei IT specialistai pasirenka geriausią alternatyvą ir tuomet specialistai atlieka diegimą, po kuriuo galima naudoti sistema.

Kompiuterizavimo proceso įtaka

Reikėtų nepamiršti, kad įmonės kompiuterizavimo procesams lemiamą įtaką turi jos darbuotojų patirtis visuose darbo su VVS etapuose, kompetencija informacinių technologijų ir informacinių sistemų klausimais.

Tai nereiškia, kad visi įmonės darbuotojai turi nepriekaištingai mokėti dirbti su tokio pobūdžio sistema, tai bus padaryta su laiku. Svarbiausia yra laiku atlikti paskirtus darbus, priimti tam tikrus sprendimus, investuoti laiką.

Apibendrinant
Straipsnyje aptarėme verslo valdymo kompiuterizavimą, darbą su VVS, įmonių kompiuterizavimo lygį bei įtaką. Taigi, įdėmiai išnagrinėjus pateiktą informaciją, Jūs suprasite kaip yra svarbu šiuolaikiniame pasaulyje turėti VVS, kuri optimizuos visos įmonės veiklos procesus.